Sluzhili dva tovarishcha 1968


Film programs

Sluzhili dva tovarishcha
Soviet Union 1968

Directed by
Yevgeni Karelov

Cast
Oleg Yankovskiy
Vladimir Vysotskiy
Nikolay Burlyaev

More..

Year:1968
Country:Soviet Union
Language:Russian

Imdb link