Feng yue 1996


Cast and credits
Directed by Chen Kaige
Story by Chen Kaige
Cast:
Yu ZhongliangLeslie Cheung
Pang RuyiLi Gong
Xun Zhou
Year:1996
Country: China
Hong Kong
Language: Mandarin