Mondomanila: Kung paano ko inayos ang buhok ko matapos ang mahaba-haba ring paglalakbary 2010


Reviews
Andreas Busche, Mondomanila, in: epd Film, nr. 12, 2012 pp. 52-53
Author:Andreas Busche
Title:Mondomanila
in:
Magazine:epd Film
Nr.:12
Year:2012
Pp:52-53
Illustrations:  yes
Review of:   Mondomanila: Kung paano ko inayos ang buhok ko matapos ang mahaba-haba ring paglalakbary (2010)

Mondomanila: Kung paano ko inayos ang buhok ko matapos ang mahaba-haba ring paglalakbary
Philippines / Germany 2010

Directed by
Khavn

Cast

More..

Year:2010
Country:Philippines
Germany
Language:Filipino
Tagalog

Imdb link